Międzynarodowa konferencja

W najbliższy czwartek rozpoczną się w Elblągu dwudniowe spotkania Koordynatorów Projektu, Grupy Roboczej oraz Komitetu Sterującego Projektem "IBI-NET - Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu".

Elbląg, przy aktywnym udziale Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych jest jednym z partnerów projektu, który realizowany jest od grudnia 2009 roku do czerwca 2012 r. Uczestniczą w nim również przedstawiciele Szwecji, Łotwy, Niemiec, Białorusi, Norwegii i Rosji.
Międzynarodowa sieć inkubatorów biznesu IBI-NET ma stanowić forum dzielenia się wiedzą i technologiami, ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Morza Bałtyckiego, doprowadzić do zwiększenia jakości oferowanych usług małych i średnich firm.
Goście, oprócz udziału w konferencji, zobaczą nowo wybudowany Elbląski Park Technologiczny oraz funkcjonujący w naszym mieście Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych.
Projekt „IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.