Elbląski projekt może być wysoko

Realizowany przez elbląski samorząd projekt unijny pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej” znalazł się w głosowaniu konkursu pn. "Samorządowe Notowania Europejskie".

Do 13 listopada włącznie Czytelnicy Serwisu Samorządowego PAP oraz portalu www.eurofundusze.pap.pl spośród 10 wytypowanych przedsięwzięć wybierać będą najciekawszy sposób zagospodarowania funduszy unijnych,

Aby zagłosować wystarczy kliknąć TUTAJ lub na stronie www.eurofundusze.pap.pl odnaleźć rubrykę „Notowania Europejskie - konkurs".

Zachęcamy elblążan do głosowania!

 

O projekcie

Projekt „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej” zmienia cyfrowy wymiar naszego miasta. Jego głównym celem jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę infrastruktury sieciowej i na tej bazie tworzenie cyfrowych usług administracyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, dostępność do zasobów informacyjnych urzędów, bibliotek, sieci globalnej oraz wielu innych.

• Projekt zakładał połączenie w jedną siec szerokopasmową 161 lokalizacji należących do ponad 100 instytucji podległych Prezydentowi Miasta
• W ramach projektu założono budowę 3 węzłów głównych, 20 punktów dystrybucyjnych oraz 138 punktów dostępowych. Projekt obejmował budowę ok. 130 km sieci teleinformatycznej umieszczonej w kanalizacji teletechnicznej oraz 20 Publicznych Internetowych Punktów Dostępu do Internetu tzw. PIAP-ów.

• Wartość projektu: 42 373 552,23 złotych
• Dofinansowanie z EFRR: 36 017 519,38 złotych