31 października - 2 listopada - zmiany w organizacji ruchu

znicz
Zbliża się święto Wszystkich Świętych, a wraz z nim wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu w okolicach dwóch elbląskich cmentarzy. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego odwiedzających groby o zapoznanie się ze zmianami.

 

 

 

Cmentarz komunalny AGRYKOLA:

I. Zmiany w organizacji ruchu drogowego:
1) ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu drogowego od 31 października od godz. 8 00, przez całą dobę 1 listopada i dzień 2 listopada 2012 do godz. 22°°.
Wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych (ZZM sp. z o. o, Cleaner sp. jw, ZUO sp. z o.o.) i osób sprzedających kwiaty – za okazaniem  przepustek (koloru zielonego), które wydawać będzie Urząd Miejski w Elblągu (Departament Rozwoju Inwestycji i Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2  tel. 55/ 239 32 43)

2) ul. Chrobrego na odcinku od ul. Tczewskiej do ul. Żurawiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy,

3) ul. Grudziądzka (od strony ul. Chrobrego) będzie ulicą bez przejazdu

4) na ulicy: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do Toruńskiej) Sienkiewicza będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24  wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

II. Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy cmentarza

1) parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)
2) ul. Chrobrego (od Tczewskiej do Żurawiej), gdzie możliwość parkowania będzie po lewej  stronie, na jezdni, na odcinku tymczasowo wyznaczonym jako  jednokierunkowy.Cmentarz komunalny DĘBICA:

I. Zmiany w organizacji ruchu drogowego:

1) od 27 października 2012 godz. 7.00 do 4 listopada do godz. 18.00 ruch drogowy w obrębie pętli autobusowych Cmentarza Komunalnego Dębica (górna i dolna pętla) będzie odbywał się na zasadzie ruchu jednokierunkowego,

2) od 31 października 2012 godz. 22.00 do 1 listopada godz. 18.00 ruch drogowy na ul. Łęczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera i Rawską do górnej pętli cmentarza będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej oraz autobusów przewoźników prywatnych posiadających przepustkę ZKM Sp. z o. o.  w Elblągu na ul.  Browarnej 90
tel. centrali 55/ 2307900.

Autobusy oznakowane cyframi o numerach 6, 7, 9, 11, 14, 15, 27, 31, 40  będą dojeżdżały na górną pętlę – przy starej kaplicy cmentarza.

Autobusy oznakowane literami A, B, C, H, T3  będą dojeżdżały do nowej części cmentarza na dolną pętlę – przy nowej kaplicy cmentarza.

b) taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach.

c) służb miejskich i porządkowych (ZZM sp. z o.o., Cleaner sp. jw, ZUO sp. z o.o.)

d) pojazdów zaopatrzenia sprzedających kwiaty, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej sp. z o.o. w Elblągu
tel. 55/ 2341516.

e) mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji lub miejsc pracy przy ul. Łęczyckiej, Braniewskiej i Warmińskiej za okazaniem przepustki (koloru żółtego) wydanej przez Urząd Miejski w Elblągu

Przepustki wydawane będą w siedzibie Departamentu Rozwoju, Inwestycji i  Dróg przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (tel. 55/ 239 32 43)  w godz. 8.00-15.00 osobom zgłaszającym się osobiście z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ich wydania (dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na danej ulicy, dokument potwierdzający zatrudnienie w firmie z siedzibą przy w/w ulicach wraz z dowodem osobistym osoby, na którą jest wystawiony).

f)  dla pozostałych pojazdów dojazd do Cmentarza Dębica w dniu 1 listopada będzie odbywał się od strony drogi krajowej nr 22  

3) 1 listopada 2012 r. sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bema/Saperów będzie wyłączona, a ruch drogowy w zależności od potrzeb może być kierowany przez Policję.

4) ruch pieszych - na odcinku ul. Łęczyckiej do nowej pętli cmentarza będzie odbywał się chodnikiem, a na odcinku pomiędzy obu pętlami autobusowymi piesi mogą poruszać się wyłącznie wewnętrznymi alejkami Cmentarza Dębica, ponieważ na poboczu i jezdni ul. Łęczyckiej obowiązuje „zakaz ruchu pieszego”.

II. Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy cmentarza

1) ul. Łęczycka na tymczasowo wyznaczonym odcinku jednokierunkowym jezdni (dojazd od drogi krajowej nr 22) na odcinku od ul. Dalekiej do górnej pętli Dębicy. Parkowanie po lewej stronie, na jezdni.

2) parkingi przy obu kaplicach cmentarza udostępnione będą tylko dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Pojazdy te muszą posiadać umieszczone za przednią szybą pojazdu karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wydawane przez Departament Społeczny Urzędu Miejskiego w Elblągu  tel. 55/ 239-30-23). Pojazdy będą wpuszczane w ilości regulowanej przez Policję.

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o przygotuje i opublikuje informację o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej przed i w trakcie święta Wszystkich Świętych