Dom dla bezdomnych w Elblągu - inna formuła, ta sama misja

Na najbliższej sesji radni zdecydują o likwidacji Domu dla Bezdomnych i jednocześnie powierzeniu jego prowadzenia stowarzyszeniu, które wygrało konkurs.
- Dom dla bezdomnych w Elblągu będzie nadal istniał. Zmieniamy tylko formułę jego funkcjonowania. Jeżeli radni przegłosują uchwałę, to przez dwa lata, do 2015 roku Dom prowadzony będzie przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących Od nowa. Utworzyli je dotychczasowi pracownicy Domu. Ich doświadczenie pozwoli na jego sprawne prowadzenie – mówi Grażyna Kluge Wiceprezydent.

Do obowiązków Stowarzyszenia należeć będzie:
-   zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla 50 mężczyzn, w tym skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu,
- dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiedniego do indywidualnych potrzeb i pory roku,
-  zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu,
- udzielanie pomocy i podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych  problemem alkoholowym,
-  interwencyjnie, od 1 listopada do 31 marca każdego roku udzielenie schronienia, możliwości posiłku oraz niezbędnego ubrania dodatkowo  dla 40 bezdomnych mężczyzn.

Miasto każdego roku dofinansuje Stowarzyszenie kwotą 650.000 zł.

- Prowadzenie Domu dla bezdomnych przez Stowarzyszenie powinno dać dobre efekty, przede wszystkim w pozyskiwaniu dodatkowych środków. To właśnie do organizacji pozarządowych kierowane są dziś różnorodne programy, z których pieniądze przeznaczane są na pomoc społeczną. Mam jednocześnie nadzieję, że Dom dla bezdomnych będzie miejscem, w którym uda się wyrwać z bezdomności osoby do tego chętne – mówi Grażyna Kluge Wiceprezydent Elbląga.