Trwa IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich

W Lidzbarku Warmińskim trwa IV Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich. Elbląg reprezentują Paweł Lulewicz dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Emil Słodownik z Biura Obsługi Inwestora.
Forum jest miejscem spotkań przedsiębiorców oraz przedstawicieli rządu i samorządu z państw Europy Wschodniej oraz basenu Morza Bałtyckiego. W Lidzbarku Warmińskim spotkali się głównie biznesmeni zajmujący się przetwórstwem rolno-spożywczym, przemysłem drzewnym i meblowym, nautycznym oraz turystyką. Rozmowy służyć mają zawieraniu bezpośrednich kontaktów handlowych. Pierwszy dzień Forum poświęcony został wyzwaniom i zagrożeniom współczesnej gospodarki. W piątek ciąg dalszy rozmów i prezentacja programu promocji gospodarczej Polski Wschodniej i potencjału gospodarczego Warmii i Mazur.  

- Cieszę się, że tak wiele osób przyjechało do Lidzbarka i chce rozmawiać o przyszłości europejskiej gospodarki. W dobie kryzysu gospodarczego, który ma wpływ na finanse publiczne, musimy poszukiwać nowych rynków zbytu, nowych kontaktów. To potrzebne, aby nasza gospodarka zyskała nowy oddech – powiedział marszałek województwa Jacek Protas, otwierając Forum i witając gości z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji.