XVII sesja Rady Miejskiej

obrady
Zakończyła się XVII sesja Rady Miejskiej, w której radni głosowali między innymi nad założeniami "Budżetu Obywatelskiego".

Uchwała dotycząca budżetu, o którym decydują bezpośrednio mieszkańcy została przyjęta. To ważny krok na drodze do rozdysponowania przez elblążan miejskich pieniędzy. Do Urzędu wpłynęło już ponad 500 wniosków z różnymi propozycjami.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu", finansowanego ze środków unijnych. Zielone światło w tej sprawie umożliwi napisanie odpowiedniego projektu i starania o pozyskanie środków. W planach jest między innymi przygotowanie tarasu widokowego na wieży Katedry.