Znamy wykonawcę ulicy Wschodniej

Firma SKANSKA S.A. będzie opracowywać dokumentację projektową i realizować roboty budowlane związane z budową ulicy Wschodniej. Gmina Miasto Elbląg podpisała dziś umowę z przedstawicielami spółki, która realizowała już w Elblągu m.in. przebudowę ulicy Gen. Grota Roweckiego.

W pierwszej fazie inwestycji, wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową na podstawie której zostanie wybudowana droga odciążająca ruch drogowy we wschodnich dzielnicach miasta. Pierwszym zadaniem stojącym przed wykonawcą jest przygotowanie szczegółowego harmonogramu. Dokument zostanie zweryfikowany przez Inżyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Elblągu, który zleca inwestycję. Skanska S.A. zgodnie z zapisami umowy musi to zadanie wykonać do 20 września. Całkowite zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w terminie do 15.09.2014 roku.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych ul. Wschodniej polegających m.in. na wybudowaniu ronda w miejscu skrzyżowania ul. Łęczyckiej z Wschodnią. Celem projektu jest zapewnienie dostępu komunikacyjnego do obszaru turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK poprzez bezpośrednie połączenie z regionalnym systemem drogowym w postaci drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg-Młynary-Orneta.
Realizacja inwestycji poprawi dostępność do terenów korzystnych z punktu widzenia rozwoju potencjału usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych.

Realizacja projektu przewidziana jest w IV kwartale 2014 roku.
Całkowite koszty projektu: 8.540.360,10 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.997.818,72 PLN


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


logo