Informacja dot. realizacji Programu Oddłużeniowego

205 wniosków o przystąpienie do Programu Oddłużeniowego wpłynęło do tej pory do Zarządu Budynków Komunalnych.


Kwota objęta tymi wnioskami to ogółem 2 624 586,35 zł, w tym zaległość główna 1 757 423,15 zł i zaległość odsetkowa 821 182,15 zł.

Wnioski dotyczą:
a) umorzenia 70% należności głównej i 100% odsetek w 144 przypadkach;
b) umorzenia 60% należności głównej i 100% odsetek w 16 przypadkach;
c) umorzenia 50% należności głównej i 100% odsetek w 26 przypadkach;
d) umorzenia 100% należności odsetkowej w 11 przypadkach;
e) umorzenia 50% należności ogółem w 8 przypadkach.

Do tej pory rozpatrzono 167 wniosków.  
Wnioskodawcy, aby skorzystać z możliwości oddłużenia zobowiązani będą do wpłaty części zadłużenia (ogółem 499 867,59 zł) oraz do opłacania przez rok od podpisania porozumienia, na bieżąco i w pełnej wysokości czynszu za mieszkanie komunalne.

Obecnie rozpatrywanych jest 35 wniosków dot.:
a)  umorzenia 70% - 23 przypadki;
b)  umorzenia 60% - 5 przypadków;
c)  umorzenia 50% - 3 przypadki;
d)  umorzenia 100% należności odsetkowej - 1 przypadek;
e)  umorzenia 50% należności ogółem - 3 przypadki.

Wnioski te obejmują (w/g stanu na 31 marca.) kwotę zadłużenia ogółem wynoszącą 605 256,27 zł, w tym: należność główną 409 932,02 zł i należność odsetkową 195 112,25 zł. W tym przypadku dłużnicy zobowiązani będą do spłaty zadłużenia ok. 230 000 zł.
Do 31 sierpnia trzech wnioskodawców zrezygnowało z możliwości przed podpisaniem porozumienia. Jednemu zaproponowano przystąpienie do programu pomocowego, na co wyraził zgodę.