C.d. starań elbląskiego portu o odprawy fitosanitarne

W elbląskim porcie gościła Monika Marks dyrektor biura ds. granic współpracująca z Głównym Lekarzem Weterynarii. Zapoznała się ze stanem infrastruktury technicznej portu, czyli zapleczem przeładunkowym, magazynowym, sprzętu technicznego i oczywiście zapleczem socjalnym.

- Pokazaliśmy nasz terminal wraz z pomieszczeniami socjalnymi na przyczółku pasażerskim, a także terminal i magazyny zbożowe firmy Glenport, która posiada również w swoim zapleczu sprzęt laboratoryjny do pobierania prób oraz wszelkie niezbędne certyfikaty jakościowe. – wyjaśnia Arkadiusz Zgliński dyr. Elbląskiego Portu.

Możliwości portu dotyczące odpraw pasz zostały ocenione pozytywnie. Uczestnicy spotkania, łącznie z Granicznym Lekarzem Weterynarii z Gdańska byli zgodni  co do wprowadzenia kontroli fitosanitarnych na zasadzie uruchomienia służb mobilnych.

- Na obecnym etapie pani dyrektor przedstawi głównemu lekarzowi weterynarii raport wraz z dokumentacją fotograficzną oraz najważniejsze - wniosek o przydzielenie dodatkowych środków finansowych Granicznemu Lekarzowi Weterynarii z Gdańska. – uzupełnia Arkadiusz Zgliński.