Komunikat dla prowadzących gosp. rolne

Publikujemy komunikat Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

W związku z pismem Wojewody Warmińsko–Mazurskiego w sprawie zasad postępowania w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej, a spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia  niekorzystnych warunków atmosferycznych, w następstwie których nastąpiłyby w/w straty, zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłaszanie tych zdarzeń na wniosku dostępnym w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój nr 242) w terminie do 10 dni od dnia ich wystąpienia. Zgłoszenia te stanowić będą podstawę do wystąpienia do Wojewody Warmińsko–Mazurskiego w sprawie powołania Komisji, która rozpozna i dokona oszacowania strat w gospodarstwach.