Polscy i niemieccy samorządowcy o młodzieży

Od 12 do 14 października odbędzie się w Elblągu kongres zatytułowany "Młodzież przyszłością Europy - doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie". Wydarzenie zostanie oficjalnie otwarte przez Lecha Wałęsę - Honorowego Obywatela Elbląga.

Kongres zmierzy się z tematem młodzieży w zjednoczonej Europie i roli jaką mają do odegrania młodzi ludzie. Z pewnością nie zabraknie również wątków dotyczących współpracy i integracji młodzieży polskiej i niemieckiej. Nasze miasto odwiedzą liczni samorządowcy, uczestnictwo w kongresie potwierdzili m.in. przedstawiciele powiatu ełckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, po stronie niemieckiej będą to samorządowcy z powiatu Steinburg.

Kongres jest organizowany i objęty patronatem przez Prezydenta Olsztyna i Elbląga, Starostów Powiatu Elbląg i Olsztyn oraz organizację AKP - Deutschland.