Dni Elbląga - wizyta delegacji z Nowogrodu Wielkiego

Po raz pierwszy Elbląg odwiedziła wicemer Wielkiego Nowogrodu Jekatierina Wiktorowna Krasnowidowa. Wielki Nowogród to najstarsze miasto Rosji, nazywane jej kolebką. W ubiegłym roku, podczas zjazdu Nowej Hanzy obydwa miasta odnowiły współpracę, podpisując list intencyjny.

Wicemer przywiozła zaproszenie do Wielkiego Nowogrodu na uroczystości 1150-lecia państwowości rosyjskiej, w których wezmą udział prezydent, premier i patriarcha Rosji. Omówiła też możliwości wymiany kulturalnej i młodzieżowej. Odwiedziła MDK, EPT. Po elbląskiej starówce oprowadzała ją archeolog Grażyna Nawrolska.


Мэр Великого Новгорода
Президент Союза русских Ганзейских городов

Господину Гжегожу Новачику
Президенту Эльблонга
Город Эльблонг, Республика Польша


Об обменах между Великим Новгородом и Эльблонгом

Уважаемый господин Гжегож Новачик !

Примите мои сердечные приветствия и поздравления в связи с предстоящими Днями города Эльблонга.  Я с благодарностью воспринял Ваше приглашение принять участие в этом традиционном городском  празднике Эльблонга.
К большому сожалению,  в связи с уплотнившимся рабочим графиком в канун важных мероприятий, которые пройдут в Великом Новгороде этой осенью, я не смогу лично воспользоваться Вашим приглашением. Вместе с тем, я искренне надеюсь  на развитие сотрудничества между нашими городами и на новую возможность посетить Эльблонг в ближайшем будущем.

Для участия в Днях города Эльблонга я направляю своего заместителя Красновидову Екатерину Викторовну и председателя комитета по туризму и зарубежным связям Васильеву Ольгу Николаевну. Поручаю им обсудить с Вами и Вашими коллегами ближайшие планы наших обменов, а также - проект Соглашения о партнерстве между Великим Новгородом и Эльблонгом, которое мы с Вами могли бы подписать во время нашей ближайшей встречи.
Пользуясь этой возможностью, я еще раз хочу пригласить Вас на юбилейные торжества по случаю празднования 1150-летия зарождения российской государственности, которые пройдут в Великом Новгороде
21-23 сентября 2012 года. Для нас будет большой честью принять в эти дни делегацию Эльблонга, которую, я надеюсь, Вы сможете возглавить.
В ближайшие дни Вы получите официальное приглашение для почетных гостей празднования, которое будет подписано Губернатором Новгородской области и мной.
В надежде на эту скорую возможность вновь встретиться с Вами, примите, уважаемый  господин Гжегож Новачик, мои искренние пожелания успеха предстоящим праздникам, благополучия Вам и жителям Вашего города.
С уважением,
Мэр Великого Новгорода Ю.И. Бобрышев  
Mer Nowogrodu Wielkiego
Prezydent Związku Rosyjskich Miast Hanzeatyckich

Pan
Grzegorz Nowaczyk
Prezydent Elbląga
Miasto Elbląg
Rzeczypospolita PolskaSzanowny Pan Grzegorz Nowaczyk !


Proszę o przyjęcie moich serdecznych pozdrowień i gratulacji z okazji zbliżających się Dni Elbląga. Z wdzięcznością przyjąłem Pańskie zaproszenie, by uczestniczyć w tym tradycyjnym miejskim  święcie.
Bardzo ubolewam, ale w związku napiętym grafikiem moich zajęć w przeddzień ważnych przedsięwzięć, którzy odbędą się w Nowogrodzie Wielkim tej jesieni, nie będę mógł osobiście skorzystać z Pańskiego zaproszenia. Jednocześnie  szczerze mam nadzieję na rozwój współpracy między naszymi miastami i na możliwość odwiedzenia Elbląga w najbliższej przyszłości.

Do udziału w Dniach Elbląga wysyłam swoją zastępcę Jekatierinę Wiktorowną Krasnowidową i przewodniczą Komitetu Turystyki i Kontaktów Zagranicznych Olgę Nikołajewną Wasiljewę. Polecam im omówić z Panem i Pańskimi współpracownikami najbliższe plany naszych wymian, jak również projekt Porozumienia o partnerstwie między Wielkim Nowogrodem i Elblągiem, które moglibyśmy podpisać podczas naszego najbliższego spotkania.
Korzystając z tej możliwości pragnę jeszcze raz zaprosić Pana na jubileuszowe uroczystości z okazji obchodów 1150-lecia utworzenia rosyjskiej państwowości, które odbędą się w Nowogrodzie Wielkim 21-23 września 2012 roku. Będzie dla nas dużym zaszczytem przejęcie podczas tych dni delegacji Elbląga, na której czele, mam nadzieję, Pan stanie.
W ciągu najbliższych dni otrzyma Pan oficjalne zaproszenie dla gości honorowych obchodów, które będzie podpisane przez Gubernatora Obwodu Nowogrodzkiego i przeze mnie.
W nadziei na szybką możliwość ponownego spotkania z Panem, proszę o przyjęcie, moich szczerych życzeń sukcesu w nadchodzącym święcie, pomyślności dla Pana i dla mieszkańcom Waszego miasta.

Z poważaniem,


Mer Wielkiego Nowogrodu
J. I. Bobryszew