Porozumienie w/s gwarancji pracowniczych

Dziś zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Prezydentem Elbląga a organizacjami związkowymi działającymi przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski dotyczące gwarancji pracowniczych.

- Doszliśmy do porozumienia po wielu długich rozmowach. Każde nasze spotkanie przebiegało w merytorycznej atmosferze. Najważniejsze, że wspólnie doszliśmy do wniosku, konsensus, który wypracowaliśmy nie stwarza sytuacji, w której są przegrani czy zwycięzcy. Wygranymi jesteśmy wszyscy. Najważniejszą kwestią dla miasta jest dobra kondycja Szpitala Miejskiego. – powiedział Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

Wypracowane zostały zapisy mówiące o tym, iż porozumienie i jego postanowienia dotyczą wszystkich pracowników szpitala. W szpitalu nadal preferowaną formą umowy jest umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynegocjowane zostały gwarancje płacowe, gwarancje socjalne, a także gwarancje swobodnej działalności związkowej w nowo utworzonej spółce. Dodatkowo przedstawiciel związków zawodowych ma zagwarantowane miejsce w Radzie Nadzorczej powstałej spółki.