Dodatkowy kurs tramwaju dla kibiców

Ze względu na przewidywaną dużą frekwencję w Stefie Kibica 16 czerwca, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu zorganizuje dodatkowy kurs tramwaju na linii nr 300 (przez ul. płk Dąbka do pętli przy ul. Ogólnej).

Dodatkowy tramwaj zostanie podstawiony tuż przed planowanym zakończeniem meczu i będzie oczekiwał na elbląskich kibiców.

Oprócz tego ostatni kurs linii T4 (planowany odjazd 22:40) zostanie w ten dzień przesunięty na godz. 22:50.