Elbląski Park Technologiczny – nowy sprzęt i jeszcze większe możliwości

5 czerwca br. Elbląski Park Technologiczny zaprezentuje nowe urządzenia. Podczas premierowej prezentacji w laboratoriach środowiskowych będzie można zobaczyć dwie specjalistyczne maszyny o intrygujących nazwach.

Spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS wyposażony w chromatograf cieczowy HPLC do specjacji oraz Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym GC/MS, z analizatorem fazy nadpowierzchniowej HeadSpace.

Już same nazwy budzą zainteresowanie, ważniejsze są jednak możliwości tych nowoczesnych urządzeń. O możliwościach i perspektywach pełnego wykorzystania sprzętu znajdującego się w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych w Centrum Jakości Środowiska w budynku Elbląskiego Parku Technologicznego rozmawiać będą zaproszeni na pokaz specjaliści.

Obecność w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele kadry naukowej z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych ośrodków akademickich zlokalizowanych w naszym regionie. W prezentacji udział wezmą także przedstawiciele instytucji miejskich związanych z monitoringiem i kontrolą jakości środowiska naturalnego i pracy. Obecni będą również przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowani współpracą z Elbląskim Parkiem Technologicznym.