Grantowy sukces Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. KORCZAKA

korczak
23 kwietnia 2012 roku ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Po Stronie Natury (edycja 2012). Projekt Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu pn. „Mama, tata i ja – razem poznajemy świat” został doceniony przez Jury i zdobył fundusze na działania ekologiczne.

Na konkurs wpłynęło ponad 460 wniosków, a elbląski Ośrodek znalazł się pośród szczęśliwej dziewiętnastki, która otrzymała dofinansowanie. Elbląski projekt otrzymał wsparcie w wysokości 8.771,50 zł.

Głównym założeniem projektu "Mama, tata i ja - razem poznajemy świat" jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna uczniów Ośrodka, która realizowana jest w oparciu o potencjał rodziców.

W placówce przeprowadzono badania, w których rodzice wyrazili chęć większej współpracy i zaangażowania w proces edukacyjny i rewalidacyjny ich dzieci. Rodzice oczekują nie tylko wsparcia w trudach wychowania, ale aktywne włączają się we wszelkie działania, również te dotyczące przyrody i ekologii, które dotyczą wszechstronnego rozwoju ich dzieci.

Projekt zakłada, że zajęcia edukacyjne oraz inne inicjatywy są otwarte i rodzice mogą brać w nich udział lub je współorganizować. Zajęcia prowadzone w terenie umożliwiają uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Sprzyjają one rozwojowi inicjatywy, budzeniu zainteresowań, wpływają korzystnie na rozwój procesów myślowych, w tym kształcą zdolność obserwacji, usprawniają samodzielne wnioskowanie.

Środki finansowe pozyskane w konkursie zostaną przeznaczone między innymi na:
•    bilety wstępów i przejazdy autokarowe do miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej:
- odbędą się zajęcia edukacyjne: „Przyrodnicze spotkania marzeń” w ZOO oraz zajęcia edukacyjne na plaży w Sopocie, „Przyrodnicze spotkania marzeń” nad Jeziorem Rudnickim k. Grudziądza;
- uczniowie poznają osobliwości Borów Tucholskich i Kaszub: odwiedzą najstarszy w Polsce Leśny Ogród Dendrologiczny - Arboretum w Wirtach oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku;
- poznają osobliwości przyrody Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich;
•    zorganizowane zostaną konkursy i imprezy o zasięgu miejskim: "Sejmik Leśny"  i regionalnym: "Ekologicznie z Korczakiem".

Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z Nadleśnictwem Elbląg, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg im. M. Kopernika oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Organizatorem Konkursu Po Stronie Natury edycja 2012 jest Fundacja Nasza Ziemia a fundatorem grantów jest firma Żywiec Zdrój S. A.