Port w Elblągu czeka na ułatwienia

port

port - port
Jak sprawnie odprawiać towary zbożowe i paszowe, które przechodzą przez elbląski Port? O tym, na zaproszenie Grzegorza Nowaczyka Prezydenta Elbląga, dyskutowali dziś i poszukiwali rozwiązań przedstawiciele administracji rządowej i organów sanitarnych. W spotkaniu udział wzięli:
Jarosław Naze – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Jan Maścianica – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Monika Marks – dyrektor Biura ds. granic Głównego Lekarza Weterynarii, Dariusz Walecki – Graniczny Lekarz Weterynarii w Gdańsku, Anna Zarecz – Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, Jerzy Koronowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Adam Turoń – dyrektor GLENPORT, Arkadiusz Zgliński - dyrektor Portu w Elblągu, Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.

Arkadiusz Zgliński dyrektor Portu w Elblągu
Przedstawił aktualną sytuację elbląskiego Portu. Wskazał, że szansą na jego dalszy rozwój jest poszerzanie odprawianego i przeładowywanego asortymentu. Aby tak się stało należałoby umieścić Port Elbląski w wykazie przejść granicznych wprowadzających produkty na teren UE.

Jan Maścianica – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Przy obecnej ilości towarów, asortymencie przeładowywanym w elbląskim Porcie i sezonowym czasie jego działania ciężko znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla utworzenia placówki odpraw fitosanitarnych. Oczywiście taki pomysł można i należy rozważyć w przypadku znacznych obrotów Portu. Utworzenie placówki odprawy fitosanitarnej musi wiązać się z dobrym uzasadnieniem popartym rachunkiem ekonomicznym. Ponadto towary takie jak zboże i śruta odprawiane przez Port w Elblągu nie wymagają odpraw fitosanitarnych.  
Wyjściem naprzeciw potrzebom Portu w Elblągu może być dostosowanie restrykcyjnych zapisów polskiej ustawy dotyczącej wwozu towarów roślinnych do łagodniejszych w tym zakresie zapisów prawa unijnego. Na to potrzeba jednak czasu, to około 6-8 miesięcy pracy legislacyjnej. Ważnym argumentem na rzecz rozpoczęcia procesu legislacyjnego powinien być list intencyjny np. pomiędzy firmą GLENPORT i partnerami rosyjskimi, którzy deklarować będą wzajemne obroty i wykorzystywanie w dłuższym terminie Portu w Elblągu jako miejsca przeładunku.

Jarosław Naze – zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
Utworzenie punktu odpraw weterynaryjnych w elbląskim Porcie nie ma uzasadnienia z podobnych powodów, jak placówki odpraw fitosanitarnych, a więc znaczne koszty budowy urządzeń, magazynów, chłodni, utrzymywania etatów przy niewystarczającym przeładunku towarów w elbląskim Porcie i jego sezonowości. W wypadku odpraw weterynaryjnych wyjściem naprzeciw potrzebom elbląskiego Portu może być rozszerzenie działań Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. Jednak wniosek w tej sprawie musi być racjonalny, dobrze uzasadniony ekonomicznie. 

Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga
Prezydent zachęcił Wojewodę do podjęcia działań na szczeblu rządowym na rzecz zmian w prawie dotyczącym wwozu produktów roślinnych. Zadeklarował również, że Miasto równolegle będzie lobbować wśród elbląskich parlamentarzystów za przyjęciem stosownych zmian.