Festiwal Promocji Warmii i Mazur - odsłona 2

warmia i mazury - promocja
O promocji województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 roku i w kolejnych latach, o mocnych stronach naszego regionu i jego cechach charakterystycznych, na których warto budować strategię promocji - opowiadał Radosław Zawadzki z Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego.

 

Uczestnicy Festiwalu w pierwszej kolejności dowiedzieli się, że pomiędzy promocją, a promocją gospodarczą należy postawić znak równości, a sam Festiwal to doskonałe forum wymiany wszelkich doświadczeń w tej dziedzinie.

Radosław Zawadzki wyliczył również kampanie, które w najbliższym czasie promować będą i integrować mieszkańców regionu, są to:

  • Kampania "Wspieram region", która zachęca do aktywności podatkowej na rzecz regionu Warmii i Mazur,
  • Warmia Mazury Senior Games 2012 - to oferta rekreacyjna dla osób powyżej 50 roku życia,
  • 6 Baltic Sea Wonders - w konkursie tym, poszukującym cudów Morza Bałtyckiego swoje walory przyrodnicze chce zaprezentować również region Warmii i Mazur,
  • Warmia i Mazury w najbliższym czasie skierują również swoją ofertę do sześciu wybranych krajów europejskich,
  • portal turystyczny.

Rozpędu nabiera także promocja samej WARMII, która ma się stać silną marką. Warmia będzie się promować w opozycji do Mazur. O ile Mazury z hasłem Mazury Cud Natury łatwo kojarzone są z przyrodą, to Warmia ma być miejscem dla poszukiwaczy wrażeń kulturalnych. Na tę okoliczność przygotowano hasło WARMIA REBELIA KULTURY.