Jak efektywnie wykorzystać potencjał EPT?

ept - pg - prezydent
Jeżeli w jednym miejscu spotykają się władze samorządowe Elbląga, przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego, to oznaczać może nawiązanie ścisłej współpracy.

Panowie: Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Rektor Politechniki Gdańskiej oraz Paweł Lulewicz dyrektor EPT podpisali wczoraj porozumienie, które określa wzajemne pola zainteresowań.

W myśl zapisów porozumienia Elbląski Park Technologiczny ma być promowany w Gdańsku wśród studentów i tamtejszej kadry naukowej. Młodzi, jak i doświadczeni badacze będą mogli prowadzić badania na sprzęcie laboratoryjnym znajdującym się w Parku. Elbląg chce również testować w Parku nowoczesne rozwiązania wypracowane w gdańskiej Politechnice, chociażby w zakresie infrastruktury miejskiej, czy komunikacji. Tym samym możliwy stanie się transfer i wprowadzanie do EPT technologii powstałych w tej gdańskiej uczelni.

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim Rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk zwiedził EPT, miejsce, gdzie realizowane będą najważniejsze zapisy porozumienia.

- Ośrodki takie jak EPT powinny żyć w symbiozie z władzami miasta i jednostkami badawczymi. Chcemy, aby kadra naszej uczelni wspierała młode elbląskie firmy i skutecznie im doradzała. Jako uczelnia, która monitoruje dalszy przebieg kariery zawodowej naszych absolwentów, będziemy zachęcać tych związanych z Elblągiem do dzielenia się swym doświadczeniem w rodzinnym mieście. Samo miasto jest dobrym przykładem tego, jak skutecznie wdrażać technologie informatyczne w różnych dziedzinach życia. Elbląg ma dużą szansę, aby stać się jednym z czołowych e-miast w naszym kraju – podkreślił Henryk Krawczyk Rektor Politechniki Gdańskiej

- Bardzo cenię sobie pozyskanie dla Elbląskiego Parku Technologicznego tak uznanej w naszym regionie instytucji, jaką jest Politechnika Gdańska. W związku z podpisanym porozumieniem liczę na transfer wiedzy i doświadczonych kadr, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać potencjał Elbląskiego Parku Technologicznego – dodał Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.