Festiwal Promocji Warmii i Mazur pod znakiem promocji gospodarczej

Specjaliści marketingu miejsc, pracownicy promocji lokalnych samorządów i dziennikarze po raz kolejny spotkają się podczas Festiwalu Promocji Warmii i Mazur. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 29 i 30 marca w Elblągu.


Festiwal odbywa się już po raz drugi. Jego głównym celem jest wymiana wiedzy z zakresu marketingu terytorialnego oraz zacieśnienie współpracy między samorządami lokalnymi i jednostkami organizacyjnymi, zajmującymi się promocją regionu. Pierwsze spotkanie odbyło się wiosną 2011 roku w Jabłoni, w pobliżu Pisza. W rozmowach o potencjale promocyjnym regionu wzięli udział przedstawiciele ponad 40 samorządów lokalnych województwa.

Tegoroczny program festiwalu dotyczy promocji gospodarczej. Prelegentami będą eksperci branży marketingowej oraz praktycy z samorządów, które już odniosły promocyjny sukces. W programie jest także debata przedstawicieli samorządów na temat przyszłości gospodarczej regionu i pożądanych kierunków oddziaływania promocji regionalnej. Ciekawie zapowiada się też wykład o zastosowaniu  neuromarketingu w promocji usług turystycznych.

Spotkanie specjalistów z zakresu promocji gospodarczej będzie też doskonałą okazją do rozpoczęcia działalności Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie warmińsko-mazurskim. Słuchaczami konferencji będą przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

Przewidziana jest także część warsztatowa – 30 marca zaplanowano spotkania dotyczące zastosowania systemów identyfikacji wizualnej oraz roli portali społecznościowych w nowoczesnym marketingu terytorialnym. Odbędzie się także warsztat dotyczący promocji gospodarczej.

Konkurs na najlepsze projekty promocyjne

W ramach festiwalu odbędzie się  pierwsza edycja konkursu na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego: „PRO Warmia Mazury” 2012. Główną ideą przedsięwzięcia jest podnoszenie standardów działań marketingowych oraz upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej, prowadzonej przez samorządy regionu.

Zapraszamy samorządy do zgłaszania przedsięwzięć realizowanych na ich terenie! Regulamin konkursu oraz niezbędne formularze już wkrótce będą dostępne na stronie www.FestiwalPromocji.pl w zakładce ,,Konkurs“.

Organizatorem festiwalu jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, we współpracy z miastem Elbląg. Partnerem merytorycznym jest BEST PLACE Europejski Instytut Marketingu Miejsc.

Więcej informacji na stronie www.festiwalpromocji.pl.