Drzewa w Parku Traugutta

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Elbląga dotyczącymi oznakowanych drzew w Parku Traugutta, informujemy, że drzewa te zostaną wycięte w związku z regulacją Kumieli. W ich miejsce, po zakończeniu inwestycji, nasadzone zostaną nowe.

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który prowadzi inwestycję pod nazwą „Regulacja rzeki Kumieli wraz z budową pasa rekreacyjno-technicznego” wystąpił 17 czerwca 2011 roku do Prezydenta Elbląga z wnioskiem o usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji. Takie zezwolenie uzyskał.

Wnioskodawca posiadał wszystkie niezbędne dokumenty, w tym decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

Oznakowany szpaler drzew w Parku Romualda Traugutta to szpaler starych topól rosnących pomiędzy alejką parkową a rzeką Kumielą.

Zgodnie z projektem, po zakończeniu prac związanych z regulacją Kumieli, wzdłuż rzeki powstanie ciąg spacerowy. Nasadzone zostaną też  drzewa i krzewy.