Bezpieczniej na Warszawskiej

Na przejściu dla pieszych przez ulicę Warszawską, na wysokości spółdzielni ELSIN zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna. Koszt pokryje firma Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., która  buduje tam nowy sklep "Biedronka”.

- Zmodernizowana sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo na ulicy Warszawskiej, zwłaszcza osób niewidomych, które pracują w Spółdzielni ELSIN. W tej sprawie wielokrotnie rozmawiałem z prezesem Spółdzielni, Jerzym Wilkiem i cieszę się, że dziś możemy to, dzięki porozumieniu z Inwestorem, zrealizować. - powiedział Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

W jezdni zostaną  zainstalowane detektory ruchu, które ułatwią sterowanie ruchem pojazdów (wydłużając lub skracając czas świecenia poszczególnych  faz ruchu  - zależnie od ilości zgłoszeń pojazdów nadjeżdżających). Sygnalizacja ta będzie pracowała w systemie wzbudzanym, tzn. sygnał zielony dla pieszych pojawi się wówczas, gdy zostanie naciśnięty przycisk zainstalowany na maszcie sygnalizacyjnym.

Ponadto prace budowlane obejmą wykonanie kanalizacji kablowej na potrzeby koordynacji sygnalizacji, wymianę sterownika sygnalizacji, wymianę  sygnalizatora żarowego o soczewce Ø 200 mm na bardziej widoczny sygnalizator z  soczewką Ø 300 mm typu LED,  oraz zostanie zainstalowany dodatkowy sygnalizator pulsujący sygnału żółtego, ostrzegawczego z sylwetką pieszego przed przejściem dla pieszych (widoczny dla pojazdów wyjeżdżających z wlotu podporządkowanego w prawo).

Roboty budowlane rozpoczęły się 21 grudnia i potrwają do końca br. roku.
- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczną  jazdę. - apelują pracownicy Departamentu Zarząd Dróg.