Budżet Obywatelski - pracują Departamenty

Obecnie trwają w Urzędzie Miejskim prace związane ze sprawdzeniem możliwości realizacji pomysłów złożonych przez elblążan w ramach budżetu obywatelskiego. Dyrektorzy Departamentów szczegółowo analizują każdy wniosek, szacują jego koszt, a także ustalają dokładną lokalizację terenu, którego wniosek dotyczy.

 

Najwięcej pracy przypadło w udziale Departamentowi Rozwoju Inwestycji i Dróg, który do zaopiniowania ma największą liczbę propozycji. Analiza wniosków potrwa do końca tygodnia.

We wnioskach przewijają się najczęściej sprawy związane z poprawą jakości dróg i chodników oraz zagospodarowaniem różnego rodzaju placów. Widać wyraźnie, że elblążanom zależy na podniesieniu estetyki miasta - mówi Robert Rajkiewicz dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg.

Rekomendacje Departamentów zostają na bieżąco przekazywane Skarbnikowi Miasta, który tworzy listę wszystkich propozycji budżetowych możliwych do realizacji. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta propozycje budżetowe, z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze, zostaną umieszczone w ankietach, a następnie pod koniec października br. dostarczone do mieszkańców naszego miasta. Ankiety będą również dostępne elektronicznie na stronie Urzędu Miejskiego w sekcji MIESZKAŃCY. Ostatecznie to elblążanie zdecydują poprzez ankiety, jakie zadania dotyczące Budżetu Obywatelskiego znajdą się w projekcie Budżetu Miasta na rok 2013.

Tak duża liczba wniosków cieszy, bo oznacza że elblążanie wbrew niektórym stereotypom chcą dbać o miasto, najbliższe otoczenie. Wielokrotnie słyszałem, czytałem w komentarzach, że w Elblągu nic się nie dzieje. To nieprawda, czego dowodem jest aktywność mieszkańców przy akcji Budżet Obywatelski. Mam nadzieję, że dzięki pracy Departamentów uda się efektywnie ocenić wnioski i w ankietach znajdą się te, które poprawią funkcjonowanie naszego miasta – mówi Marek Kucharczyk, elbląski radny, jeden z inicjatorów Budżetu Obywatelskiego.