Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projektu ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że jest prowadzony nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projektu ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/45162