Wyniki konkursu na kształcenie zawodowe – poddziałanie 2.4.2

Zakończyła się weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16 w ramach poddziałania2.4.2 Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu alokacji dla tego konkursu, wybrane zostały cztery projekty na łączną kwotę dofinansowania 9 858 366,56 PLN.
Listę wniosków wybranych do dofinansowania można znaleźć pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2008/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-ramach-konkursu-rpwm020402-iz00-28-00216