TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie dobry start (300 plus) – 18.12.2018 oraz 31.12.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.12.2018 oraz 31.12.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie Dobry Start (300 plus) od 21.12.2018 do 31.12.2018