TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC WRZESIEŃ 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 20.09.2018 oraz 28.09.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 21.09.2018 oraz 28.09.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie Dobry Start od 25.09.2018 do 28.09.2018