TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 18.12.2017 oraz 29.12.2017
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.12.2017 oraz 29.12.2017

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 21.12.2017 do 29.12.2017