TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.10.2017 oraz 31.10.2017
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.10.2017 oraz 31.10.2017

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.10.2017 do 31.10.2017