TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  MIESIĄC MARZEC 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.03.2017 oraz 31.03.2017
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.03.2017 oraz 31.03.2017

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 28.03.2017 do 31.03.2017