TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC KWIECIEŃ 2019 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 18.04.2019 oraz 30.04.2019
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 19.04.2019 oraz 30.04.2019

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 25.04.2019 do 30.04.2019