TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC KWIECIEŃ 2018 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 20.04.2018 oraz 30.04.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23.04.2018 oraz 30.04.2018

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 25.04.2018 do 30.04.2018