TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

 

MIESIĄC MAJ 2017 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.05.2017 oraz 31.05.2017
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.05.2017 oraz 31.05.2017

 

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.05.2017 do 31.05.2017