TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LIPIEC 2018 R.
Wypłata na rachunki bankowe:
- świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) – 23.07.2018 oraz 31.07.2018
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 24.07.2018 oraz 31.07.2018
Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus) od 26.07.2018 do 31.07.2018