TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES 2016/2017


ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Okres świadczeniowy 2016/2017 – od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane OD DNIA 1 SIERPNIA 2016 R.

W przypadku gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

(art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. z 2016 r., poz. 169 j.t.)


ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Okres zasiłkowy 2016/2017 – od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia
31 października 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 R.

W przypadku gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony
wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi
do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

(art. 26 ust. 2a-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2015 r., poz. 114 j.t.)