Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

http://wrota.warmia.mazury.pl/archiwum/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=428&Itemid=882

http://orss.pl/Projekty/Wojewodztwo_Warminsko-Mazurskie