Polsko - włoskie rozmowy o ekonomii społecznej

ekonomia społeczna

ekonomia społeczna - ekonomia społeczna
Przedsiębiorczość, zaangażowanie i lokalna odpowiedzialność – to jedne z podstawowych zasad ekonomii społecznej. O tym, jak ważne jest społeczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości, rozmawiali w Elblągu eksperci z Polski i Włoch.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego oraz włoskiego regionu Umbria. Debatę, która zorganizowana została w ramach projektu „Miasta, w których warto żyć…”, otworzyli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.


- „Bardzo się cieszę, z dzisiejszego spotkania. Dziękuję naszym włoskim partnerom za przybycie – szczególnie , że jest to  trudny dla nich czas z uwagi na trzęsienia ziemi, jakie nawiedziły ten region. Oczywiście solidaryzujemy się z nimi i zapewniamy o swoim wsparciu. Podczas dzisiejszej debaty chcemy poznać doświadczenia Włochów w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, ale także pokazać co my robimy w tej dziedzinie. Okres lat 2014-2020 wyraźnie pokazuje duże zaangażowanie środków europejskich na wszelkiego rodzaju działania związane z aktywizacją zawodową, z rozwojem ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych. W tej dziedzinie trwają już konkursy, przygotowujemy kolejne. Jesteśmy więc w dobrym czasie i w dobrym miejscu” – podkreślał Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa.


- „Uważam, że trzeba mocniej zaprezentować idee spółdzielni socjalnych, które mogą być osobnym segmentem w krajobrazie gospodarczym naszego miasta. Myślę tu szczególnie o turystyce, czy usługach związanych z opieką nad osobami starszymi. Dzisiejsze spotkanie to szansa na wymianę doświadczeń w tej kwestii. Mam nadzieję, że spodoba się Państwu w Elblągu" – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.


Podczas spotkania zaprezentowane zostały włoskie doświadczenia w zakresie potrzeb i oczekiwań sektora ekonomii społecznej, powiązania pomiędzy ekonomią społeczną i turystyką oraz możliwości pomocy osobom wykluczonym.


- "U nas w większości funkcjonują spółdzielnie, które pracują w sektorze usług, a także zajmują się włączaniem osób wykluczonych do życia w społeczeństwie. Pracują zarówno z podmiotami, które zajmują się sferą psychiczną oraz fizyczną, jak i z więźniami, z osobami uzależnionymi" - mówił Carlo di Somma, prezes Confcooperative Umbria.


Włoska delegacja opowiedziała także o doświadczeniach w branży turystycznej, w tym o  zarządzaniu hotelami, punktami informacji turystycznej, restauracji i touroperatorach.


O wsparciu ekonomii społecznej w Elblągu mówił natomiast wiceprezydent Jacek Boruszka.

- "Jednym z bardzo ważnych działań było powołanie decyzją prezydenta miasta zespołu ds. ekonomii społecznej. To organ konsultacyjny i opiniotwórczy. W ramach tego zespołu tworzymy w tej chwili program ekonomii społecznej w Elblągu oraz promujemy podmioty ekonomii społecznej poprzez Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości"– zaznaczył Jacek Boruszka

Podczas wizyty w naszym mieście włoska delegacja odwiedziła elbląskie spółdzielnie socjalne, zwiedziła także Elbląski Park Technologiczny, Muzeum Archeologiczno – Historyczne i elbląski browar.

ekonomia społeczna

ekonomia społeczna - ekonomia społeczna

ekonomia społeczna

ekonomia społeczna - ekonomia społeczna

ekonomia społeczna

ekonomia społeczna - ekonomia społeczna

ekonomia społeczna

ekonomia społeczna - ekonomia społeczna