Spotkanie z posłem Jackiem Protasem

spotkanie z posłem Protasem

spotkanie z posłem Protasem - spotkanie z posłem Protasem
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się dziś z posłem Jackiem Protasem. Robocze spotkanie było okazją do rozmów na temat  bieżącej sytuacji  Elbląga oraz przedstawienia  występujących w mieście i regionie problemów. Jednym z tematów dzisiejszego spotkania było również omówienie planowanego posiedzenia Warmińsko – Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego, które odbędzie się w Elblągu na początku października br. Będzie to okazja do zaprezentowania parlamentarzystom aktualnej sytuacji miasta i omówienia problemów i kierunków rozwoju Elbląga oraz całego subregionu elbląskiego.
Warmińsko – Mazurski  Zespół  Parlamentarny tworzy 18 posłów i 1 senator.  Celem powołania Zespołu jest praca na rzecz rozwoju naszego województwa.  Do jego zadań należy w szczególności wypracowanie i przedstawienie organom Sejmu i Senatu, rządowi oraz instytucjom europejskim rozwiązań dot. Warmii i Mazur, współpraca z samorządami oraz promocja regionu.