Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej
Podczas dzisiejszego posiedzenia rady Miejskiej w Elblągu ślubowanie złożył nowy radny PO – Piotr Derlukiewicz. Zastąpił on Marka Mitala, który podczas grudniowej sesji złożył rezygnację z powierzonego mu mandatu.  Piotr Derlukiewicz w poprzednich wyborach zdobył 221 głosów. Jako radny będzie pracował w komisjach: oświaty, kultury, sportu i turystyki oraz gospodarki miasta. Zasiada także w Radzie Społecznej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II.

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej