Prezydent sięga po wsparcie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Witold Wróblewski rozpoczął starania o pozyskanie kolejnych funduszy zewnętrznych na realizację zaplanowanych inwestycji. Złożony został wniosek w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  o dofinansowanie zadania  pn. „Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga”. Inwestorem tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. W związku z tym jednak, że obiekt w 20% usytuowany jest w  granicach administracyjnych Elbląga, miasto partycypuje w tym przedsięwzięciu. Udział Gminy Miasto Elbląg – przewidziany do poniesienia w roku 2016 to 4.587.673 zł. Połowę tej kwoty, czyli 2 294 000 zł Prezydent chce pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej.
-„Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać te środki. Byłoby to dla nas znaczące wsparcie, a pieniądze zaplanowane w budżecie na ten cel można byłoby przeznaczyć na realizację innych zadań. W ubiegłym roku skorzystaliśmy już ze środków z rezerwy subwencji ogólnej. Otrzymaliśmy wtedy dofinansowanie na remont wiaduktu w ul. Nowodworskiej i przepustu na ul. Fromborskiej. Mam więc nadzieję, że i tym razem pozyskamy dodatkowe środki z tego źródła” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.