Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami
Witold Wróblewski Prezydent Elbląga spotkał się dziś z Radą Kombatantów. Celem spotkania było przestawienie aktualnej sytuacji w mieście, porozmawianie o działalności organizacji kombatanckich, ich udziale w uroczystościach patriotycznych oraz codziennych problemach tych środowisk.

Jednym z tych problemów jest zwrócenie większej uwagi na respektowanie zapisów ustawny dot. przyjmowania do lekarzy w pierwszej kolejności członków związków kombatanckich. 1 października, z inicjatywy Pełnomocnika Prezydenta ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem, na ten temat odbyło się spotkanie kombatantów z dyrektorem Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego oraz przedstawicielami elbląskich placówek medycznych.  Jeszcze w październiku spotkanie w tej sprawie ma się również odbyć z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
Kolejnym tematem poruszanym podczas dzisiejszego spotkania były plany związane z wykonaniem oświetlenia Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy AK na skwerze Rotmistrza Pileckiego. Kombatanci zasygnalizowali również potrzebę uhonorowania w naszym mieście, poprzez nazwanie ronda lub budowę pomnika Matki Sybiraczki. Temat ten będzie kontynuowany podczas kolejnych spotkań.
Dzisiejsze spotkanie było również okazją do wręczenia Złotego Krzyża Zasługi Związku Sybiraków Maciejowi Pietrzakowi Pełnomocnikowi Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, za zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku.

 

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami

Spotkanie z kombatantami