W Elblągu obradowali radni sejmiku województwa

sesja sejmiku województwa w Elblągu

W Elblągu odbyła się wyjazdowa sesja sejmiku warmińsko – mazurskiego. To drugie w historii samorządu województwa posiedzenie w naszym mieście.
- To okazja do Elbląga, naszych problemów i problemów subregionu. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Pewne zadania, które chcemy realizować, muszą być wsparte przez radnych samorządu wojewódzkiego – mówił przed sesją Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.
Obrady rozpoczęły się od wręczenia odznak honorowych za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które otrzymało dwoje elblążan. To Jacek Nowiński - dyrektor Biblioteki Elbląskiej oraz Alicja Nowak, dyrektor Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.
Następnie Prezydent Witold Wróblewski uhonorował medalami za zasługi dla Elbląga wicemarszałka  Jacka Protasa oraz Przewodniczącego  Sejmiku, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żochowskiego. Wyróżnienia te zostały przyznane przez Kapitułę w czerwcu z okazji 25-lecia istnienia samorządu.
Przyjazd radnych Sejmiku, Zarządu Województwa oraz przedstawicieli instytucji samorządowych był okazją do zaprezentowania naszego miasta. O roli Elbląga w rozwoju województwa i subregionu mówił Marszałek Województwa warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
 - Elbląg zajmuje kluczowe miejsce w polityce rozwojowej samorządu województwa. Jako główne miasto subregionu ma być motorem wzrostu gospodarczego szczególnie dla zachodniej części województwa. Wynika to nie tylko z faktu, że jest drugim największym ośrodkiem miejskim regionu, ale także z obserwowanych procesów rozwojowych, na które wpływ mają w dużej mierze środki pozyskiwane z UE. W całym podregionie elbląskim łącznie w ramach programów krajowych (PO IŚ, PO IG, PO RPW, PO KL) i RPO WiM 2007-2013 zrealizowano 1 824 projekty o całkowitej wartości 9 157 754 951,38 zł. Dofinansowanie z UE wyniosło 5 407 062 198,98 zł. W tym w ramach samego RPO WiM 2007-2013 zrealizowano 855 projektów na łączną kwotę 2 630 185 295,68 zł (w tym 1 439 705 839,89 zł dofinansowania UE) – podkreślał Marszałek
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski natomiast przedstawił aktualną sytuację miasta  i kierunki rozwoju, dotyczące między innymi rozwoju elbląskiego portu, rozbudowy Elbląskiego Parku Technologicznego, rozwoju przedsiębiorczości opartym na idei złotego trójkąta, czy planów związanych z dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Apelował również do radnych o wsparcie naszych przedsięwzięć m.in. w zakresie utworzenia odpraw fitosanitarnych w elbląskim porcie, budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, czy tematów związanych z rozwojem transportu publicznego, budową nowej komendy Policji, czy strażnicy.
Podczas wyjazdowej sesji radni wojewódzcy procedowali również szereg uchwał. Dotyczyły one między innymi: zmian w budżecie województwa na ten rok, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, czy sprawie obchodów jubileuszu 550-lecia II pokoju toruńskiego.

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu

sesja sejmiku województwa w Elblągu