Rozpoczyna się budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Odrodzenia

ul. OdrodzeniaRozpoczyna się kolejna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Jutro przekazany zostanie teren pod realizację robót związanych z wykonaniem chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Odrodzenia. Przedsięwzięcie zrealizuje firma Usługi Brukarskie S.C. M. Stankiewicz, K. Kuźma, M. Mazur, J. Kubasiewicz. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: rozebranie istniejących nawierzchni chodnika, zjazdów, ułożenie nawierzchni z kostki polbruk oraz płytek betonowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz przestawienie dwóch słupów oświetleniowych. Koszt realizacji inwestycji wyniesie  306 498,78 zł.