Rusza przebudowa skrzyżowania ul. Komeńskiego i Kochanowskiego

W dniach 11.06.2018 – 15.06.2018 będą wykonywane roboty drogowe związane z  przebudową skrzyżowania ulic Jana Amosa Komeńskiego – Jana Kochanowskiego oraz odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych, związanych z inwestycją przy ulicy Jana Amosa Komeńskiego 42. Skrzyżowanie będzie zamknięte na czas prowadzonych robót w godzinach 22:00 – 6:00. W tych godzinach ruch pozostanie otwarty jedynie dla karetek pogotowia.  W dniu dzisiejszym o godzinie 22 rozpoczniemy frezowanie istniejącej nawierzchni.  Przepraszamy za utrudnienia oraz możliwy hałas podczas robót drogowych w godzinach nocnych.

Prace będą realizowane w ramach tzw. „umowy drogowej” pomiędzy inwestorem obiektu handlowego - firmą RWS Investment Group a Gminą Miasto Elbląg. Na jej mocy inwestor zobowiązany jest m.in. do przebudowy skrzyżowania ul. Kochanowskiego – ul. Komeńskiego. Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu, w związku z przewidywanym wzrostem natężenia ruchu związanym z realizowanym obiektem handlowym.
Zakres robót obejmować będzie:
- wyniesienie tarczy skrzyżowania wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni
- wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Kochanowskiego na wlocie zachodnim
- przebudowę chodników, krawężników i obrzeży w zakresie powiązania rozwiązań projektowych ze stanem istniejącym  
- przebudowę oświetlenia ulicznego (doświetlenie przejść dla pieszych)
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- przebudowę kanalizacji deszczowej (dodatkowe wpusty deszczowe)
- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej