Będzie nowy układ komunikacyjny na ul.Sadowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

Budowa drogi dojazdowej, sygnalizacji świetlnych, remont ul. Sadowej i przebudowa chodników. To zadania, które zrealizowane zostaną w związku z budową Osiedla Sadowa. Większość z nich sfinansowana zostanie przez dewelopera, na podstawie podpisanej dziś z Prezydentem Witoldem Wróblewskim umowy drogowej. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i rozładowanie zwiększonego ruchu drogowego po wybudowaniu budynków mieszkalnych.

- Staramy się włączać inwestorów, którzy realizują swoje przedsięwzięcia w naszym mieście, w nasze komunalne połączenia i układy komunikacyjne. Dzisiejsza umowa jest tego przykładem. Chciałbym podziękować inwestorowi za konstruktywne podejście do tematu – mówił Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga

- Mam nadzieję, że uda nam się bez przeszkód zrealizować ten projekt. Celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfort mieszkańców naszego osiedla - podkreślał Włodzimierz Powązka, deweloper budujący Osiedle Sadowa.

W ramach podpisanej umowy drogowej zrealizowane zostaną cztery zadania inwestycyjne.

Inwestor zobowiązał się do budowy dodatkowej drogi dojazdowej do Osiedla Sadowa, dzięki czemu osiedle zyska bezpośrednie połączenie z ul. Komeńskiego (na wysokości stacji kontroli pojazdów). Ze środków dewelopera wybudowana również zostanie sygnalizacja świetlna na dwóch skrzyżowaniach: Grunwaldzka – Sadowa i Grunwaldzka – Komeńskiego która będzie skoordynowana z innymi, znajdującymi się w ciągu Al. Grunwaldzkiej.

Trzecim zadaniem, które zrealizuje inwestor na swój koszt jest remont (wzmocnienie) jezdni ulicy Sadowej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Przebudowany zostanie także chodnik ze zjazdami po stronie zachodniej ul. Sadowej (po stronie osiedla), na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej (do końca działki Osiedla Sadowa).

Samorząd natomiast zobowiązuje się do wykonania remontu (wzmocnienia) jezdni ulicy Sadowej na odcinku od Willowej do Kochanowskiego poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy chodnika ze zjazdami po obu stronach ul. Sadowej, na odcinku od ul. Willowej do ul. Kochanowskiego i od Al. Grunwaldzkiej do ul. Willowej (po stronie szkoły)

Inwestycje zrealizowane zostaną w latach 2018-2021 i uzależnione są od oddawania do użytku kolejnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Sadowa (łącznie powstanie 5 budynków z 370 mieszkaniami).

- W pierwszym etapie, do końca listopada 2018 roku, powstanie łącznik między Osiedlem Sadowa a ul. Komeńskiego. W drugim etapie deweloper wykona sygnalizacje świetlne na obu wspomnianych skrzyżowaniach. Ich uruchomienie przewidziano na koniec sierpnia 2019 r.).Po zakończeniu robót zasadniczych związanych ze wznoszeniem budynków na Osiedlu Sadowa, wykonany zostanie remont jezdni i chodników na pierwszym odcinku ul. Sadowej, od Al. Grunwaldzkiej do Willowej (planowany termin to połowa listopada 2021 r.) – podkreślał Piotr Kaczmarczyk, menedżer sprzedaży inwestycji Osiedle Sadowa w Elblągu

Na rok 2021 planowane jest również wykonanie przez Gminę Miasto Elbląg remontu drugiego odcinka ul. Sadowej, od Willowej do Kochanowskiego.

Koszt opracowania odrębnych, kompleksowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla wszystkich 4 zadań zawartych w Umowie Drogowej, ponosi deweloper Osiedla Sadowa.

Dzisiejsze podpisanie umowy odbyło się w szkole Podstawowej nr 16, która sąsiaduje z powstającym osiedlem. Spotkanie uświetnił występ uczniów szkoły na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zasady zachowania się na drodze dzieci znają śpiewająco. W praktyce, aby były jeszcze bardziej bezpieczne uczniowie szkoły od inwestora otrzymali kamizelki odblaskowe.

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej

podpisanie umowy drogowej - podpisanie umowy drogowej