Umowa na przebudowę skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza podpisana

Umowa na przebudowę skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza podpisana

Umowa na przebudowę skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza podpisana - Umowa na przebudowę skrzyżowania Grunwaldzka – Mickiewicza podpisana

Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na przebudowę skrzyżowania  Al. Grunwaldzkiej i ul. Mickiewicza. Wykonawcą inwestycji  jest firma MTM Gdynia. Celem projektu jest zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych w związku z budową wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej.

Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, składa się m.in.:
1) przebudowa skrzyżowania z trójwylotowego na skrzyżowanie czterowylotowe wraz z geometrią wlotów oraz przebudowa odcinków jezdni, chodników, ścieżek rowerowych
2) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
3) przebudowa sieci oświetlania ulicznego
4) przebudowa odwodnienia ulicznego,
5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną:
- wodociągową,
- teletechniczną,
- elektroenergetyczna.

Termin realizacji  inwestycji 15.05.2018. Koszt zadania wynosi  1 430 324,34 zł.