Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska - Milion złotych na przebudowę targowiska

Dziś w Olsztynie Prezydent Witold Wróblewski podpisał z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem umowę dofinansowania na realizację projektu  pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”. Nasze miasto jest jednym z 9 samorządów, które otrzyma unijne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- "Bardzo się cieszę, że kolejny nasz projekt otrzymał dofinansowanie. To ważna i oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Dzięki unijnym środkom będziemy mogli przebudować miejskie targowisko, uporządkować ten teren i doprowadzić do europejskich standardów” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 994 268 zł.

Planowany do realizacji projekt obejmuje I Etap rozbudowy targowiska. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
•    rozbiórkę obecnych i budowę nowych 12 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 287,2 m2
•    budowę 100 stoisk handlowych zadaszonych (wiaty ze stołami handlowymi) o łącznej powierzchni: 682,5 m2
•    budowę 4 stoisk handlowych niezadaszonych o łącznej powierzchni: 78,67 m2
•    budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz odwodnienie i oświetlenie terenu targowiska objętego projektem.

Foto – Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska - Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska - Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska

Milion złotych na przebudowę targowiska - Milion złotych na przebudowę targowiska