Program Polska - Rosja zagrożony

konferencja prasowa

konferencja prasowa - konferencja prasowa

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyła się wspólna konferencja prasowa Prezydenta Witolda Wróblewskiego z Posłem Jackiem Protasem i Panią Grażyną Kluge Dyrektorem Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Tematem spotkania był Program Współpracy Transgranicznej Polska - Roska 2014 – 2020, na uruchomienie którego czekają władze Elbląga i samorządowcy z regionu.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 został zaakceptowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący, a następnie 8 grudnia 2016 r. przez Komisję Europejską. Do końca 2017 r. powinno nastąpić zatwierdzenie Programu przez polski rząd, tak aby formalnie uruchomić  środki.  Brak decyzji w tym zakresie grozi rozwiązaniem Programu i utratą szansy wsparcia terenów przygranicznych w postaci 62 milionów euro.

W marcu 2017 r. rozpoczął pracę Wspólny Sekretariat Techniczny w Olsztynie. Przeprowadzono szkolenia beneficjentów, zorganizowano forum poszukiwania partnerów. Samorządy rozpoczęły działania przygotowawcze. Elbląg w partnerstwie z Kaliningradem przygotował projekt „Rewitalizacja parków miejskich: Maksa Aschmanna w Kaliningradzie i Dolinka w Elblągu”, którego głównym celem jest promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt po stronie Gminy Miasto Elbląg dotyczy rewitalizacji Parku Dolinka w Elblągu, mieszczącego się wzdłuż rzeki Kumieli, na odcinku od ulicy Górnośląskiej do ulicy Spacerowej, poprzez utworzenie miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg.

- "Od początku kadencji przygotowywaliśmy się do tego programu. Mamy gotowy projekt rewitalizacji parku Dolinka, dokumentację i porozumienie o współpracy z Kaliningradem. Koszt planowanej w Elblągu inwestycji wynosi 5,5 mln złotych, z czego 90% mogłoby pochodzić z funduszy programu. Na dzisiaj jednak nie mamy informacji, czy program Polska – Rosja w ogóle ruszy. Wysłałem w tej sprawie jako prezydent Elbląga pismo do premier Beaty Szydło, wystąpiłem także w imieniu około 40 samorządów zrzeszonych w Euroregionie, bo nie mamy żadnych sygnałów, by coś się w sprawie umowy działo. A wiele samorządów liczy na te środki" – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.
 

- "Zwróciłem się do wszystkich samorządów, by interweniowały w rządzie. Inne programy transgraniczne – z Białorusią, Ukrainą – działają. Dlaczego nie działa ten z Rosją? Jedna trzecia środków z tego programu może trafić do naszego województwa. Obawiam się, że rusofobia rządu spowoduje kolejne nieodwracalne straty dla naszego regionu" –mówił poseł PO Jacek Protas.

Na środki z tego programu czeka nie tylko Elbląg, ale wiele samorządów z regionu, w tym samorząd województwa.

"Mamy przygotowane projekty związane z rewitalizacją międzynarodowych dróg wodnych Drogi wodne są bardzo istotne nie tylko w kwestiach turystycznych, ale także w sprawach dotyczących transportu. Jako przykład podam tu projekt rewitalizacji drogi MDW E70. A ma to ścisły związek z inwestycją, jaką jest budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną" — podkreślała Grażyna Kluge, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Zobacz konferencję prasową

konferencja prasowa

konferencja prasowa - konferencja prasowa

konferencja prasowa

konferencja prasowa - konferencja prasowa

konferencja prasowa

konferencja prasowa - konferencja prasowa