Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga - Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga
Prezydent Witold Wróblewski podpisał dziś w Olsztynie z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem kolejne dwie umowy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Elbląg otrzyma prawie 5 mln złotych unijnego wsparcia na budowę ścieżki rowerowej w ul. Fromborskiej i przebudowę hangaru w Jachtklubie przy ul. Radomskiej.

 

Projekt pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” jest kontynuacją wybudowanego w 2015 roku ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fromborskiej.

- „Inwestycja jest w trakcie realizacji. Jestem przekonany, że wybudowany ciąg rowerowo-pieszy w otoczeniu przyrody i naturalnego bogactwa miasta przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, ale również do zwiększenia bezpieczeństwa w  tej części Elbląga” – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt zakłada między innymi:
•    budowę 2272 m ciągu rowerowo-pieszego o nawierzchni bitumicznej
•    remont i regulację zjazdów
•    budowę oświetlenia ulicznego
•    przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną
•    oznakowanie  i  ustawienie obiektów małej architektury.

Zgodnie z umową inwestycja ma zostać zrealizowana do końca września br. Koszt projektu to 4.470.166,63 zł. Podpisana dziś umowa dofinansowania opiewa na kwotę 2.316.754,37 zł.

Drugi projekt, na który podpisana została dziś umowa nosi nazwę „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”. Jego celem jest poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Elbląg w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego, czyli rzekę Elbląg.

- „Zadanie polegać będzie na przebudowie hangaru znajdującego się elbląskim Jachtklubie. Gruntowny remont przejdzie hala jachtowa wraz z biurowo-magazynową częścią budynku. Dobudowane również zostanie pomieszczenia dla bosmana” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie nowych nawierzchni drogi, parkingów i ciągów pieszych.  Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018. Szacunkowy koszt projektu to 2.992.466,06 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 2.540.603,68 zł.

Zobacz relację z podpisania umów

 

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga - Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga

Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga - Prawie 5 mln złotych dofinansowania dla Elbląga