W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych - W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych
Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej nadał Prezydentowi Elbląga Witoldowi Wróblewskiemu Krzyż 95 lat Związku Inwalidów Wojennych, w uznaniu szczególnych zasług dla Związku i jego członków. To zaszczytne wyróżnienie wręczył dziś Prezydentowi  Kazimierz Kotowski, prezes elbląskiego oddziału ZIW RP.  

- „Bardzo cieszę się, że mam zaszczyt wręczyć Panu ten Krzyż naszego Związku. Jednocześnie serdecznie dziękuję za Pana pomoc i opiekę nad członkami Związku Inwalidów Wojennych  oraz za działalność na rzecz elbląskich kombatantów” – podkreślał Kazimierz Kotowski, prezes elbląskiego oddziału ZIW RP.

- „Dziękuję serdecznie. Czuję się zaszczycony” – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w kraju i jedna z najstarszych na świecie. Powołana została w 1919 r.  jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Związek w całym kraju zrzesza około 30 tys. członków w samym Elblągu ok. 50 osób.

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych - W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych

W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych - W podziękowaniu za wsparcie Związku Inwalidów Wojennych