Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów - Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się kolejne z cyklu spotkań prezydenta Witolda Wróblewskiego z elblążanami. Tym razem z prezydentem o rozwoju miasta i swojej dzielnicy rozmawiali mieszkańcy Zawodzia i Wyspy Spichrzów.

Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski przedstawił priorytetowe inwestycje miejskie. Zaprezentował także najważniejsze projekty zrealizowane i planowane do realizacji na Starym Mieście. Jedną z nich jest modernizacja ul Warszawskiej.


- „Ulica ta odnowiona zostanie, w ramach tzw. weekendowych napraw dróg. Zakres obejmuje wymianę i wzmocnienie bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Stan techniczny tej ulicy pozostawia bowiem wiele do życzenia. Zadanie to zrealizowane zostanie jeszcze w tym roku. Jeżeli pozostaną jakieś środki z oszczędności przetargowych będziemy również myśleli o kolejnych odcinkach” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.


Podczas spotkania Prezydent zachęcał mieszkańców do korzystania z dofinansowań na wymianę systemu ogrzewania, czy unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Namawiał również do składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego, dzięki którym możliwe będzie poprawienie warunków życia oraz podjęcie działań związanych z estetyzacją tej części miasta.

Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców biorących udział w spotkaniu dominowała  kwestia złego stanu nawierzchni, braku chodnika, oświetlenia i organizacji ruchu ul. Grochowskiej, a także ulic: Freta, Orlej i Stawidłowej.  Rozmawiano także o utrzymaniu porządku,  zagospodarowaniu podwórek w tym rejonie.  


Kolejne spotkanie prezydenta Wróblewskiego planowane jest w maju z mieszkańcami dzielnic: Sadyba, Witoszewo, Przy Młynie.

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów - Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów - Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów - Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów

Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów - Spotkanie z mieszkańcami Zawodzia i Wyspy Spichrzów