Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendia dla gimnazjalistów - Stypendia dla gimnazjalistów
Najzdolniejsi uczniowie elbląskich gimnazjów odebrali dziś w Urzędzie Miejskim z rąk Prezydenta Witolda Wróblewskiego stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.


Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymało 100 gimnazjalistów. Jednym z kryteriów otrzymania stypendium  było uzyskanie średniej ocen  na poziomie minimum 4,7. Co ciekawe dwie stypendystki uzyskały w ubiegłym semestrze średnią 6,0. Wysokość przyznanego stypendium wynosi od 170 zł do 470zł.

 

- „Serdecznie Wam wszystkim gratuluję. Zawsze powtarzam, że mamy w Elblągu wspaniałą i utalentowaną młodzież, która nie tylko osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, ale również odnosi sukcesy realizując swoje pasje. Przed kilkoma tygodniami wręczyłem stypendia młodym sportowcom, a we wtorek przyznane zostały stypendia artystyczne. Dziś mam przyjemność wręczyć stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Jestem z Was bardzo dumny.  Mam nadzieję, że przyznane stypendia przyczynią się do Waszego dalszego rozwoju i do realizowania Waszych zainteresowań. Pragnę również pogratulować Waszym rodzicom i nauczycielom” – podkreślał podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski.


W budżecie miasta na rok 2017 przeznaczono na stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów kwotę 60 000,00 zł.

Lista stypendystów

Galeria zdjęć