Wnioski na projekty zdrowotne złożone

Wnioski na projekty zdrowotne złożone

Budowa nowego bloku operacyjnego, modernizacja 10 oddziałów Szpitala Miejskiego oraz doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny to główne cele dwóch projektów, które planowane są do realizacji w naszym mieście. O ich dofinansowanie ze środków unijnych zabiega Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” to jedno z priorytetowych zadań, zaplanowanych na najbliższe lata. Celem  jest poprawa dostępności i jakości usług medycznych. Inwestycja zakłada między innymi budowę bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35.

- "Planowana powierzchnia użytkowa bloku operacyjnego wyniesie ok. 2 266 m2. Będzie w nim funkcjonowało 5 sal operacyjnych, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny. Oprócz nowego bloku zmodernizowanych zostanie także 10 oddziałów szpitalnych. Planowana powierzchnia zmodernizowanych oddziałów to ok. 7 488 m2" – podkreśla Mirosław Gorbaczewski dyrektor Szpitala Miejskiego i św. Jana Pawła II w Elblągu.

Nowe standardy zyskają oddziały: pediatryczny (dzieci starsze i młodsze), chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, urazowo-ortopedyczny z pododdziałem chirurgii ręki, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji kardiologicznej, ginekologiczno-położniczy z pododdziałem neonatologicznym, okulistyczny, otolaryngologiczny i rehabilitacji ogólnej i neurologicznej. W ramach rozbudowy obiektu przewiduje się również centralną sterylizatornię. Projektowany blok operacyjny połączony będzie natomiast z budynkiem głównym szpitala 3-poziomowym łącznikiem z 2 windami szpitalnymi.

Szacunkowy koszt inwestycji to 39.470.519,12 zł, z czego 33.549.941,25 zł to wnioskowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- "Wniosek został złożony, jest w ocenie. Przed jego złożeniem Wojewoda wydał pozytywną opinię o celowości inwestycji. Nasz wniosek zdobył 22 603 punkty. To bardzo wysoka nota" – zaznaczył dyrektor Gorbaczewski.

- "To kolejny dowód na to, że połączenie szpitali, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku było słuszne. Tak, jak mówiliśmy w wyniku połączenia szpital stał się silniejszą placówką, z podwyższonym stopniem referencyjności i lepszym partnerem do rozmów z Wojewodą i Narodowym Funduszem Zdrowia" – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Projekt ma być realizowany do grudnia 2020 roku. Inwestycja będzie realizowana etapami, tak aby  w jej trakcie możliwe było funkcjonowanie placówki.


Drugi złożony o dofinansowanie projekt dotyczy doposażenia SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny.

- "Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia rehabilitacyjnego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości świadczenia usług przez Centrum, w tym skróci czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne, poprawi efektywność leczenia poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu, zwiększy jakość i dostępność do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, a także poprawi efektywność finansową Centrum" – zaznaczył Prezydent.

Koszty zakupu wyposażenia to 300.000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 254.700,00 zł. Projekt ma być realizowany od listopada 2017 do maja 2018 roku.