Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana
9,4 mln zł dotacji unijnej otrzyma Elbląg na budowę linii tramwajowej w ul. 12-Lutego. Dziś Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Marszałkiem Województwa Gustawem Markiem Brzezinem.
Budowa trakcji tramwajowej wzdłuż ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej 504, która zakończyła się ponad trzy lata temu.


 - "Celem jest połączenie tramwajem dzielnic północnych z południowymi, tak, by podróż odbywała się w jak najkrótszym czasie.  Dziś tramwaj jedzie ulicą Królewiecką robiąc pętlę zanim dotrze do dworca. Tu czas będzie skrócony, a co za tym idzie będziemy też mogli zmodyfikować sieć linii autobusowych tam, gdzie trasy mogłyby się dublować. Bardzo się więc cieszę, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na ten cel" — podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.


Szacunkowy koszt inwestycji to 13,5 mln złotych, z czego 9,4 mln wyniesie dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- „Gratuluję przygotowania kolejnego dobrego wniosku i pozyskania dofinansowania. Elbląg bardzo ładnie odnalazł się w strukturze ZIT-owskiej. Oprócz działań dotyczących zrównoważonego transportu miejskiego na rozwój miasta i subregionu elbląskiego dedykowane są również środki na służbę zdrowia, szpitale, a tego praktycznie w regionie ciężko jest doświadczyć. To samo dotyczy rewitalizacji miasta, czy kształcenia zawodowego, które też jest ciekawe. To dobrze przemyślane projekty i pieniądze zainwestowane będą owocowały wizerunkiem i rozwojem funkcji użytkowych” – mówił Marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” zakłada:
•    budowę układu torowego wraz z odwodnieniem w ul. Gen. Grota-Roweckiego i ul. 12 Lutego, w środkowych, istniejących i przygotowanych w tym celu pasach rozdziału
•    budowę peronów przystanków tramwajowych oraz przebudowę przejść dla pieszych i innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
•    budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
•    budowę sieci trakcyjnej w ul. Gen. Grota-Roweckiego i ul. 12 Lutego,
•    budowę kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych,
•    przebudowę stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej,
•    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
•    wykonanie zieleni

Prace ruszą wiosną bieżącego roku.


- „Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na realizację inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Krakowa. Jednak  jeden z kontrkandydatów odwołał się od tej decyzji. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej i czekamy na rozstrzygnięcie" – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski.

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana

Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana - Umowa na dofinansowanie budowy trakcji tramwajowej podpisana