Środki na przebudowę ul. Płk. Dąbka przyznane

Środki na przebudowę ul. Płk. Dąbka przyznane

Ponad 1 mln zł dofinansowania pozyskał Prezydent Witold Wróblewski na realizację w 2017 roku projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”. Dotacja na ten cel pochodzić będzie z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Po wstępnej ocenie wniosek znajdował się na liście rezerwowe. Prezydent złożył jednak odwołanie od decyzji komisji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego. Po ponownym przeanalizowaniu naszego wniosku znalazł się ona na 14 pozycji listy rankingowej i został zakwalifikowany do dofinansowania.

- „Bardzo się cieszę, że pieniądze na ten cel trafią do naszego miasta. Pozwoli to na dalszą odnowę ul. Płk. Dąbka i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję Panu Wojewodzie za uwzględnienie naszego odwołania” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Planowane zadania są kontynuacją odnowy ulicy Płk. Dąbka, prowadzonej bieżącym roku w ramach tzw. weekendowych remontów dróg. Obejmą one między innymi:
1.    wymianę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinkach ul. Płk. Dąbka
2.    przebudowę ulicy w obszarze zjazdu do realizowanego budynku sądu
3.    przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Cichą i ul. Brzozową  
4.    przebudowę ulicy w obszarze skrzyżowania ul Płk. Dąbka z ul. Pionierską.

Szacunkowy koszt planowanej inwestycji wynosi 2 134 000 zł, z czego 50% czyli 1,067 000 zł pochodzić będzie z otrzymanego dofinansowania. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Elblągu, które przeznacza na ten cel 110 000 zł.

W ubiegłym roku w ramach tzw. schetynówek Prezydent pozyskał dofinansowanie na zrealizowaną w tym roku przebudowę ul. Konopnickiej i skrzyżowania ul. Konopnickiej i Niepodległości na rondo.