Miejskie szpitale połączone

Miejskie szpitale połączone

Miejskie szpitale połączone - Miejskie szpitale połączone

Zakończył się, zainicjowany w ubiegłym roku przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego, proces połączenia Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym. Od pierwszego grudnia obie placówki stanowią jeden, stabilny podmiot medyczny, który nosi nazwę Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. O skutkach połączenia i planach rozwoju placówki Prezydent i dyrektor szpitala informowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

- "Dokonana została zmiana w rejestrze wojewody i KRS. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami prawa, oba szpitale funkcjonują już jako jeden podmiot. To nas bardzo cieszy. Krok po kroku realizujemy plan, który przygotowywaliśmy przez wiele miesięcy" – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.


 Co to połączenie oznacza dla pacjentów?


- "Dzięki stworzeniu jednego, większego podmiotu szpital uzyskał wyższą kasę referencyjności. Zwiększył się jego potencjał, co oznacza, że dyrekcji będzie łatwiej negocjować wysokość kontraktu na usługi medyczne" – zaznaczył Prezydent.


- "W naszym, połączonym już szpitalu, sytuacja jest stabilna. Nie  mamy żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie nasze zobowiązania wobec naszych pracowników i kontrahentów są płacone na bieżąco. Na przyszły rok podpisaliśmy już kontrakt z NFZ. Wynosi on 62 mln zł, a więc o ok. 3 mln więcej niż w roku bieżącym" – mówił Mirosław Gorbaczewski dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.


Jednym z kolejnych etapów będzie ubieganie się o środki na modernizację z funduszy unijnych.


- "W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach tzw. ZIT-u bis będziemy w następnym roku składali wnioski o dofinansowanie na modernizację i przebudowę szpitala. Mówimy o inwestycjach rzędu ponad 40 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy wkład własny dla tego przedsięwzięcia" - dodał Prezydent Witold Wróblewski.


- "Dziś ogłoszony będzie przetarg na wykonanie dokumentacji. Jest to przedsięwzięcie, w skład którego  będą wchodzić trzy zadania – wybudowanie nowego bloku operacyjnego, przygotowanie wszystkich inwestycji dotyczących budynku przy ul. Komeńskiego oraz inwestycji dotyczących budynku przy ul. Żeromskiego. Zgodnie z planem projekty mają zostać wykonane do połowy lutego. Do końca lutego planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie. Prawdopodobnie w sierpniu zostanie rozstrzygnięty ten konkurs.  Pacjenci zyskają więc bezpieczeństwo leczenia i podniesienie jakości usług medycznych” – zaznaczył dyrektor szpitala.


Zgodnie z zapowiedziami połączenie obu szpitali nie wiązało się z redukcją zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy w placówce, która dysponuje ponad 500 łóżkami, zatrudnionych jest 904 pracowników.

Miejskie szpitale połączone

Miejskie szpitale połączone - Miejskie szpitale połączone