Smart Metropolia

Smart Metropolia
W dniach 23-24 listopada w Gdańsku odbył się V Międzynarodowy Kongres Metropolitalny. W wydarzeniu na zaproszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot uczestniczył Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Kongres Smart Metropolia to największa krajowa debata na temat polskich metropolii i ich wpływu na rozwój kraju. W spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób, w tym: samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Do Gdańska przyjechali też przedstawiciele europejskich obszarów metropolitalnych (Hamburga, Lizbony, Porto) oraz władz regionalnych (Katalonii) i rządowych (Holandia), aby wymienić się doświadczeniami związanymi z lepszym funkcjonowaniem metropolii na świecie.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu  było szeroko rozumiane bezpieczeństwo metropolii. Uczestnicy spotkania szukali między innymi systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu mieszkańców obszarów metropolitalnych. Podczas dyskusji próbowano również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja.


Organizatorem Smart Metropolia Kongres był Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Celem stowarzyszenia jest zacieśnienia współpracy samorządów na rzecz harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, dzięki jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki.