Wniosek na ścieżkę rowerową do Krasnego lasu złożony

Wniosek na ścieżkę rowerową do Krasnego lasu złożony
Prezydent Witold Wróblewski złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie „Budowy systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las”. Planowane zadanie jest kontynuacją istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Fromborskiej.

 

Projekt zakłada między innymi:
•    budowę 2272 m ciągu rowerowo-pieszego o nawierzchni bitumicznej
•    remont i regulację zjazdów
•    budowę oświetlenia ulicznego
•    przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną
•    ustawienie obiektów małej architektury.


Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli uzupełnić braki w infrastrukturze ścieżek rowerowych w mieście, a tym samym podnieść jego atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2.316.754,37 zł.